Studium managementu na SVŠES

Myslíte si, že studium managementu je pro vás to pravé? Zajímáte se o studijní obor management? Studium managementu na Soukromé vysoké škole ekonomických studií je jedním z učebních oborů, který Vás určitě bude zajímat.

Studium managementu a jeho výuka? 

Studium managementu bude probíhat formou kombinovaného studia. Kombinovaným studiem se myslí, že studium managementu bude probíhat formou individuálních a skupinových konzultací. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, vytvoření návyků týmové práce, techniky řízené diskuze a řešení případových studií s využitím brainstormingu. Nedílnou součástí studium managementu a jejího vyučovacího procesu je přesné zpracování projektových studií na doporučená témata.

Studium managementu zvládnete během jednoho roku.

Katedra marketingu a managementu na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s.r.o., Vám nabízí studium managementu na období jednoho roku. Katedra managementu a marketingu nabízí absolventům vysokých a středních škol jednoroční kurz zaměřený na studium managementu, který vám po jeho dosažení dokáže zpříjemnit život.

Studium managementu na SVŠES? Více informací naleznete zde.

 

 

 

 

810 celkem shlédnutí, 1 shlédnutí dnes