Odkoupení zadlužené společnosti

Ať malá či velká společnost, bez rozdílu, každá se může dostat do situace kdy jí dluhy přerostou přes hlavu a společnost jako taková se dostane do statusu zadlužené společnosti. Jedná se o situaci, kdy společnosti dojdou peníze na úhrady svých závazků vůči dodavatelům, váznou jí splátky úvěrů či nemá dostatek peněz na mzdy pro zaměstnance. Jakmile společnosti začnou klesat zisky – začne vykazovat ztrátu – začnou se tyto dluhy kupit a narůstat, až jednoho dne narostou do obřích rozměrů, které jsou již pro společnost neúnosné. Posléze má společnost několik možných a zákonných řešení. Buďto mže vyhlásit osobní bankrot, může jít do likvidace, nebo se může pokusit najít investora, který odkoupí zadluženou společnost, ale ráda bych zde uvedla, že je to věc velmi obtížná. Nejde o drobné dluhy jako například ve vašem rodinném rozpočtu, kdy se pohybujete v řádech deseti tisíc, zde se mnohdy jedná o dluhy stotisícové či přímo milionové, závisí to na hospodaření a velikosti společnost. Jistě na trhu existují koncerny, které se zabývají přímo odkoupením zadlužených společností, či investoři, kteří mají dostatečné finanční zdroje nato aby odkoupili zadluženou společnost do svého osobního vlastnictví, musíme ale vzít v potaz to, že tím že odkoupí zadluženou společnost jejich povinnosti nekončí, neboť jsou povinni uhradit veškeré závazky této společnosti, tak aby se společnost zbavila statusu zadlužené společnosti a měla šanci na obnovení dobrého jména či šanci na obnovu zisku a pokračování v provozu. Odkoupení zadlužené společnosti není věc jednoduchá, řekla bych že je přímo ekonomickým vědním oborem, nejen že potřebujete dostatek finančních zdrojů, ale zároveň zkušenosti, znalost trhu a právních předpisů a samozřejmě odhodlání i s vědomím, že to vůbec nemusí vyjít a vy jako investor odkupující zadluženou společnost můžete přijít o vše a skončit na ulici.

777 celkem shlédnutí, 1 shlédnutí dnes