Oddlužení manželů má oproti jiným úpadkovým řízením své výhody

Stejně jako jiné subjekty se do finanční tísně dostávají i rodiny. V případě manželství je situace poměrně jednoznačná. Za zadlužení nesou zodpovědnost oba manželé.

Oba manželé by se měli podílet na splátkách či jiném vypořádání svých závazků. Jinak tomu není ani v případě oddlužení manželů.

Návrh na oddlužení manželů podávají oba manželé společně. Společně se podílí nejen o svůj majetek, ale také o své pohledávky. Takto je zákonem vykládáno společné jmění manželů.

Výhody oddlužení manželů oproti oddlužení fyzických osob nebo OSVČ spočívají například v tom, že náklady na insolvenčního správce se hradí pouze jednou po celou dobu pěti let a veškeré pohledávky se počítají do společného oddlužení pouze jednou.

Během oddlužení manželů dochází k řešení jejich úpadku. Určuje se způsob, jakým se manželé se svými dluhy vypořádají. Při oddlužení manželů jsou manželé považováni jako jeden dlužník. Za správu společného jmění manželů nesou tedy rovnoměrný podíl.

840 celkem shlédnutí, 1 shlédnutí dnes